لطفا دوباره جواز استفاده را از سرور دریافت نمایید

فعال کردن برنامه

برای دریافت جواز استفاده از برنامه، یک کد یکتا برای سیستم شما تولید می‌شود. شما می‌توانید از سامانه http://www.licence.sadafdashboard.ir برای دریافت جواز استفاده نمایید.

فعال‌سازی برنامه
دریافت خودکار جواز
شماره نسخه : 10.8.28.22993
شماره نسخه پایگاه داده:
لیست تغییرات